Hidegség

A telelpülés nevét valószínűleg a „Dézsma pincében” fakadó hideg vízű forrásról kahatta. A falu határában előkerült lelete bizonysága szerint a környék már a neolitikumban is lakott hely volt. Egy 1274-ben kelt oklevél a Hahót nembéli Csák bán birtokaként említi. A XIII. századtól az Osl család, majd 1358-tól a Kanizsaiak, később a Nádasdyak birtokolták. Az 1500-as évek elején a magyar lakosság elmenekült, helyükre 1532-34-ben horvát telepesek érkeztek. 1671-ben a kivégzett Nádasdy Ferenc hidegségi birtokai előbb a Draskovich, mjad a Széchenyi család tulajdonába kerültek. A lakosság szőlő- és gyömölcstermesztéssel és nádaratással foglalkozott.

Az I. és II. világháborút komolyabb veszteség nélkül vészelte át a telelpülés. Az 1945-ös szovjet megszállást követő földosztás a középparaszti réteget teljesen eltörölte. Az 1950-ben kollektivizálással létrejött termelőszövetkezetet a 60-as években összeolvasztották a Hegykői TSZ-el, így a helyiek önállósága teljesen megszűnt. Ezt követően sokan elvándoroltak a telelpülésről. A rendszerváltást követően a falu visszanyerte önállóságát. 1997-ben megépült Fertő-tó melléki kerékpárút a turizmus fejlődését szolgálja.

www.hidegseg.huInformációk

Régió: Nyugat-Dunántúl

Terület: 16,81 km2

Népesség: 311 fő

Népsürűség: 18,50 fő/km2 (2001)

GPS koordináták (DD)

Lat.: 47.62678º

Long.: 16.74104º

Irányítószám: 9491

Körzetszám: (+36) 99

Látnivalók

Római katolikus templom

Programok